Cửa hàng Đường Hồng Bàng 126, Ho Chi Minh City gần Nerdy