Cửa hàng Đường Nguyễn Kim, Ho Chi Minh City gần Nerdy