Cửa hàng Đường Nguyễn Văn Linh, Ho Chi Minh City gần Nerdy