Cửa hàng Đường Nguyễn Văn Linh 1058, Ho Chi Minh City gần Nerdy