10.75648288 106.6630728

Nerdy

  • Hùng Vương Plaza
  • No 2F/22, Hùng Vương Plaza, 126 Đ Hồng Bàng
    Phường 12
    Ho Chi Minh City
  • Gọi Hướng

Phòng trưng bày

Gần Nerdy Cửa Hàngs

Nerdy

Phường 12

Ho Chi Minh City

Nerdy

Phường Tân Phong

Ho Chi Minh City