10.75648288 106.6630728

Nerdy

  • Hùng Vương Plaza
  • Tầng L2, Hùng Vương Plaza, 126 Đ. Hồng Bàng Phường 12 Quận 5 - 700001
  • Gọi Hướng

Dòng thời gian xã hội

{"301902":"https:\/\/stores.whoisnerdy.vn\/nerdy-hung-vuong-plaza-clothing-stores-phuong-12-ho-chi-minh-city-311532\/TimelineDetails\/301902","301225":"https:\/\/stores.whoisnerdy.vn\/nerdy-hung-vuong-plaza-clothing-stores-phuong-12-ho-chi-minh-city-311532\/TimelineDetails\/301225","301079":"https:\/\/stores.whoisnerdy.vn\/nerdy-hung-vuong-plaza-clothing-stores-phuong-12-ho-chi-minh-city-311532\/TimelineDetails\/301079","300594":"https:\/\/stores.whoisnerdy.vn\/nerdy-hung-vuong-plaza-clothing-stores-phuong-12-ho-chi-minh-city-311532\/TimelineDetails\/300594","300260":"https:\/\/stores.whoisnerdy.vn\/nerdy-hung-vuong-plaza-clothing-stores-phuong-12-ho-chi-minh-city-311532\/TimelineDetails\/300260","299301":"https:\/\/stores.whoisnerdy.vn\/nerdy-hung-vuong-plaza-clothing-stores-phuong-12-ho-chi-minh-city-311532\/TimelineDetails\/299301","298800":"https:\/\/stores.whoisnerdy.vn\/nerdy-hung-vuong-plaza-clothing-stores-phuong-12-ho-chi-minh-city-311532\/TimelineDetails\/298800","298801":"https:\/\/stores.whoisnerdy.vn\/nerdy-hung-vuong-plaza-clothing-stores-phuong-12-ho-chi-minh-city-311532\/TimelineDetails\/298801","298802":"https:\/\/stores.whoisnerdy.vn\/nerdy-hung-vuong-plaza-clothing-stores-phuong-12-ho-chi-minh-city-311532\/TimelineDetails\/298802"}